Může být Kamagra užívána s jinými léky?

Kamagra by neměla být užívána s nitráty, alfa-blokátory, léky na vysoký krevní tlak, léky na HIV/AIDS nebo s jinými léky na erektilní dysfunkci. Před užitím Kamagry se poraďte s lékařem ohledně možných interakcí s jinými léky, které užíváte.